FANDOM


Også kendt som: Ordenen for Verdenens Renselse, Lysets Udsendinge, Retfærdens Sande Krigere

Alder: Ca. 15 år

Type: En primært religiøs/militær orden

Symbol:

Grundlægger: Vladimir Lysbringer

Gud: Vegil

Motto: ”Målet helliger midlet” (nogle gange hørt som i regel 13 ”Selv Vejen til Retfærden går gennem Mørket,”)

Hovedkvarter: Ordenen for Verdenens Renselses hovedkvarter findes i byen Szirin, i form at et kæmpe kloster og kirkekompleks

Består af: Den militante del af Ordenen består af krigere, munke og (krigs)præster.

Ellers har Ordenen folk overalt, i alle samfundsklasser, der skal finde frem til Ondskaben og Mørket hvor end det må lure. Medlemmer af Ordenen må ikke forveksles med medlemmer af Ordenens Kirke, som er en fanatisk og let ændret trosretning, dannet af den ’almindelige’ Vegiltro.

Opførsel: Generelt handler Ordenen for Verdenens Renselse med magt og styrke, før ord. De er de eneste med det de kalder ’Refærdens Syn’ og er som sådan de eneste der ved hvem der ejer sand godhed og sand ondskab.

Som oftest har Ordenens medlemmer ret i deres beskyldninger, anklager og domme, men det hænder dog alligevel at hele landsbyer bliver brændt ned til grunden, på trods af dens rene uskyld.

Ordenen nærer ofte meget stor mistillid til enhver udenfor deres egne rækker.

De tror fuldt og fast på at målet helliger vejen dertil, hvilket også er deres motto, og de bruger både vold og tortur for at finde frem til Sandheden.

Der bruges hvert år store på at bygge kirker og klostre til Vegils ære, men disse er aldrig bygget for den almindelige Vegil-troende. De er skabt til tilhængere af Ordenens trosretning, med dens regler og noget ekstreme opførsel.

Arkitektur: Ordenen for Verdenens Renselses bygninger, der efterhånden er ret udbredte, er altid tunge, massive værker i hård, kold sten. De er ofte prydet med høje, store vinduer i gotisk stil og glaskupler, for bedre at få Lyset ind. Disse vinduer er næsten altid udsmykket med utrolig glasmosaik af begivenheder der har betydning for Ordenen, f.eks. deres grundlægger, en helgen eller en gerning i Retfærden og Lysets tjeneste.

Bygningerne er altid udsmykkede med hellige symboler, ikke mindst Ordenens eget symbol. Ofte er udsmykningen også militært inspireret, f.eks. sværd, skjolde og andre våben eller rustninger.

Andet: Mange af Ordenens medlemmer ser vejen til Sandheden og Godheden som en smertens vej. Hvis et medlem begår en fejltagelse, lille eller stor, vil de straffe sig selv fysisk på den ene eller den anden måde, mens de vil hviske bønner om tilgivelse til Earnân Aki.

Mål: At rense verdenen komplet fra Ondskaben og udbrede Vegils ord til alle (gode) væsener.

Regler:

 1. Følg Hans Lys og forlad Det aldrig.
 2. Forråd aldrig Hans Navn og Bud.
 3. Bring aldrig våben mod Hans følgende, ej heller Hans
  kirker eller klostre.
 1. Sig aldrig de Mørkes navn, thi det ødelægger Sjælen
  og fordærver Sindet.
 1. Dræb Bæstet og den Skyldige, thi deres åndedræt er
  spot mod Ham.
 1. Loyalitet er en dyd: Dem der ej har den, bør ej
  heller have livet.
 1. Tjen Sandheden og Retfærden, i Livet som i Døden.
 2. Alkohol slører Synet og leder selv Mesteren fra
  Lyset.
 1. Gerrighed er Svaghed. Svaghed skal straffes med
  Døden.
 1. Fysisk samkvem for nydelsen er at spytte på Hans
  Ord.
 1. Fysisk samkvem uden Vielsens Ritual og Hans Accept
  er en hån mod Lyset.
 1. Bed Ham om Nåde og vis Ham Ære mindst fem gange
  hver dag, thi det er det helligste af alle tal.
 1. Vejen til Retfærden går gennem Mørket. Sky ingen
  midler for at bringe Ham Ære.
 1. Dit Liv er Hans Gave. At fratage dig det ved Egen
  Hånd er synd.
 1. Han er over Alle, Hans Bud og Ord ligeså.